Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

Domein A: Vaardigheden

SubdomeinOnderwerpVoorkennis
A1 Informatievaardigheden gebruiken vwo onderbouw
A2 Communiceren vwo onderbouw
A3 Reflecteren op leren vwo onderbouw
A4 Studie en beroep vwo onderbouw
A5 Onderzoeken vwo onderbouw
A6 Ontwerpen vwo onderbouw
A7 Modelvorming vwo onderbouw
A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium vwo onderbouw
A9 Waarderen en oordelen vwo onderbouw
A10 Informatievaardigheden gebruiken vwo onderbouw
A11 Technisch-instrumentele vaardigheden vwo onderbouw
A12 Reflecteren op leren vwo onderbouw
A13 Vaktaal vwo onderbouw
A14 Vakspecifiek gebruik van de computer vwo onderbouw
A15 Kwantificeren en interpreteren vwo onderbouw