Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

Dit programma voor Wiskunde B 6 vwo bestaat uit 3 blokken van 18 tot 22 lessen. Elke les betreft een studielast van ongeveer 1½ uur. De blokken komen overeen met de hoofdstukken 12, 13 en 14 uit Getal en Ruimte 10e ed. deel 4.